جواب برسی صفحه ۴۵ کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم حضور در نماز جماعت مصداق ریا است یا اخلاص از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مصداق اخلاص.