جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۲۲ کتاب پیام های آسمان پایه نهم اگر فقط زکات این محصولات پرداخت شود چه تغییرات مثبتی در جامعه ایجاد می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

به آمار تقریبی تولید سالانه چهار محصول مهم کشاورزی در ایران، توجه کنید:
1. سیزده میلیارد کیلوگرم گندم،
2. سه میلیارد کیلوگرم جو،
3. یک میلیارد کیلوگرم خرما، و
4. سیصد میلیون کیلوگرم کشمش.
به نظر شما اگر فقط زکات این محصولات (که تقریبا حدود هزار میلیارد تومان است) پرداخت شود، چه تغییرات مثبتی در جامعه ایجاد می شود؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به دلیل اینکه محل هزینه کرد زکات امور عام المنفعه و کمک به مستحقان است. دیگر فقیری در جامعه باقی نخواهد ماند که بر اثر آن کفر و بی دینی نیز از جامعه دینی رخت خواهد بست.