جواب فعالیت صفحه ۳۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم اگر قرار باشد شما محصولی را تولید کنید چه چیزی را انتخاب می کنید چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞