جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان اگر ماجرای شهر اترار رخ نمی داد باز هم مغول ها به ایران حمله می کردند؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله حمله می کردند، زیرا آن ها به دنبال بهانه ای برای کشورگشایی و غارت بودند چون آن ها افرادی خشن، بی رحم و خون خوار بودند.