جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۴۰ کتاب پیام های آسمان پایه نهم اگر مردم کشوری که مورد تهاجم دشمنان قرار گرفت هاند از کشور خود دفاع نکنند چه سرنوشتی در انتظار آنان خواهد بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هرگونه سستی و کوتاهی در دفاع از میهن اسلامی، گناهی نا بخشودنی خواهد بود که عذاب الهی را در پی خواهد داشت.