جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۳۱ کتاب دین و زندگی پایه دهم اگر مسافری که صبح حرکت کرده است بعد از ظهر به وطن یا به جایی که می خواهد ده روز بماند برسد وظیفه اش چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نباید روزه بگیرد.