جواب فعالیت کلاسی صفحه ۸۹ کتاب پیام های آسمان پایه نهم چگونه می توان از ایجاد دلبستگی ها و علاقه های افراطی در دوستی ها جلوگیری کرد؟ و اگر کسی دچار این اشتباه شود چگونه می تواند خود را از این وابستگی نجات دهد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) برنامه ریزی برای اوقات شبانه روزی و پرهیز از بیکاری و منظم کردن ارتباط با شخص مورد نظر.
2) فعالیت های ورزشی مناسب با سن و ورود به تیم های ورزشی.
3) توجه به عبادت.
4) توجه به عواقب و ثمرات دوستی افراطی و نامناسب.