جواب فعالیت صفحه ۴۱ کتاب علوم تجربی پایه هفتم در چه سال هایی کشور ایران صادر کننده سیمان بوده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمودار تولید سیمان در سال های 1377 و 1385 میزان تولید سیمان با میزان مصرف در داخل کشور برابر بوده مازادی برای صادرات وجود نداشته است.