جواب فعالیت صفحه ۱۰۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم این امتیازات و دخالت ها چه ضرر هایی به ایران وارد کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : این امتیازات و دخالت ها باعث غارت منابع و معادن ایران و جلوگیری از پیشرفت کشور شد.