جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ کتاب علوم تجربی پایه نهم این جلبک ها را بر چه اساسی گروه بندی میکنید و بر این اساس چه نام هایی به آنها می دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بر اساس رنگ تقسیم بندی می شوند – جلبک سبز – جلبک قهوه ای – جلبک قرمز.