جواب فعالیت صفحه ۸۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم این فرمان توسط چه کسی صادر و توسط چه کسی به مردم ابلاغ شد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : این فرمان توسط آیه الله میرزای شیرازی صادر شد.