جواب کامل کنید صفحه ۷۱ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم ای امام مهربانم شما وقتی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ای امام مهربانم! شما وقتی می فهمیدی یکی از دوستانت مشکلی دارد.
یا به چیزی نیاز دارد به او کمک کرده و آن قدر به او می بخشیدی.
یا کمکش می کردی تا مشکلش حل شود.
با اینکه دشمنانت دوست نداشتند. اما شما به سختی و با مشقت.
زیاد هم مردم را هدایت می گردید و از این کار دست بر نمی داشتند.
دوست دارم من هم مانند شما به نیازمندان کمک کنیم.
ای کاش در آن روزها پیش شما بودم و به شما در مقابل ظلم.
حکومت بنی عباس کمک می کردم.