جواب فکر کنید صفحه ۶۰ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم چه عوامل دیگری می شناسید که باعث تفاوت خواص در مواد می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.