جواب نتیجه کاوش صفحه ۴ کتاب علوم تجربی پایه پنجم دبستان فرفرهای که بال پهن تری دارد به سطح زمین می رسد بنابراین هر چه بال فرفره باشد زمان رسیدن آن به سطح زمین می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فرفره هایی که طول بال کوتاه تری دارند، زودتر به سطح زمین می رسند. بنابراین، هرچه بال فرفره کوتاه تر باشد، زمان رسیدن آن به سطح زمین، کمتر است.