جواب گفت و گوی کلاسی صفحه ۵۳ کتاب کار و فناوری پایه ششم به نظر شما با استفاده از چوب چه وسایل دیگری می توان ساخت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.