جواب پیشنهاد صفحه ۲۴ کتاب دین و زندگی پایه دهم با توجه به آیه 37 سوره سبا بیان کنید که خداوند چه چیز را عامل قرب انسان ها به خود می داند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) ایمان 2) عمل صالح