جواب فعالیت صفحه ۱۴ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم با توجه به این آیه چرا قرآن بر اقتدار نظامی و تدارک امکانات و تجهیزات رزم تاکید دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا کشورهای اسلامی باید با تاکید بر مسائل نظامی خود به دمشنان خود این موضوع را بفهمانند که آنها بسیار قدرتمند هستند تا باعث شود آنها حتی فکر حمله و تجاوز به کشورهای اسلامی را به خود ندهند.

شاد : چون دشمنان فکر حمله و تجاوز به کشورهای اسلامی را به خود ندهند.

نیما : چون کشور ها و حکومت های سلطه گر که خو استعمار گری دارند دست از پا خطا نکنند و رو به نفوذ و ایجاد نامنی نبرند.