جواب علم و زندگی صفحه ۴۰ کتاب علوم تجربی پایه ششم دبستان ابتدایی با توجه به تاثیرات زمین لرزه هایی که باعث خسارت هایی در محیط زندگی می شود جدول زیر را تکمیل کنید اثرات حاصل از زمین لرزه بهداشتی و ساختمانی و اجتماعی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بهداشتی : آلودگی مواد غذایی، نشت مواد سمی در اثر شکسته شدن لوله ها، انباشته شدن زباله های بیماری ساختمانی : شکسته شدن شیشه ها ، سقوط وسایل ساختمان، افتادن تیر های برق، تخریب پل ها، خرابی آسانسور و راه پله اجتماعی : افزایش بیماری های روانی ، اختلال در عمل کرد نهادهایی که خدمات اجتماعی اراته می کنند، خرابی ، ساختمان های اداری، تخریب راه های ارتباطی.

باران هروی : زمین لرزه بعث خرابی های ساختماننان و ریزش آوار ها _ و از دست دادن عزیزانمان.

حانیه :
بهداشتی / آلوده شدن غذا ها
ساختمانی / سقوط وسایل خانه
اجتماعی/ ترکیدن لوله آب.