جواب املا و دانش زبانی صفحه ۱۰۰ کتاب نگارش پایه ششم دبستان با توجه به حروف نوشته شده در جدول واژه های چهار حرفی را از متن درس پیدا و جدول را کامل کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از بالا به سمت چپ : حکیم دانا علما بدخو حرام حکما نخست وصیت.

نویسنده :‌از بالا به سمت راست: دریغ – وصیت – راست – حکیم – گران – بدخو – علما – حکما.