با حروف زیر چهار کلمه بنویسید که ارزش املایی داشته باشد م ح ر ز ت ی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زحمت ، رحمت ، حرم ، مرحمت.