جواب پاسخ صفحه ۱۸ کتاب نگارش فارسی چهارم دبستان با دقت به تصویر نگاه کنید و آنچه را دیده اید در دو بند بنویسید و سپس برای آن عنوانی مناسب انتخاب کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش چهارم دبستان

جواب فعالیت صفحه 18 کتاب نگارش چهارم ابتدایی

موضوع: پرستوهای مهاجر
با فرا رسیدن فصل سرما، بعضی از پرندگان برای ادامه ی زندگی از نقطه ای به نقطه ی دیگر مهاجرت می کنند. پرندگانی که در تصویر می بینید بخشی از همین پرستو های مهاجر هستند که در ادامه ی مسیر برای استراحت، سیم های برق را انتخاب و برای مدّتی بر روی آن نشسته تا پس از رفع خستگی به سوی مقصد به پرواز خود ادامه دهند.