جواب فکر کنید صفحه ۹۳ کتاب علوم تجربی پایه هفتم با میکروسکوپی که در مدرسه دارید روپوست برگ بعضی گیاهان پوست داخلی و خارجی پیاز را مشاهده و شکل یاخته های آنها را رسم کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.