جواب خودت را امتحان کن صفحه ۲۱ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چرا برخی انسان ها با وجود اینکه خداوند از انها مراقبت میکند دچار حادثه میشوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به دلیل اینکه گاهی انسان ها با بی دقتی یا سهل انگاری یا حتی از سر نادانی ، خودشان را در برابر حوادث قرار می دهند . در حقیقت این افراد با اشتباهات یا گناهانی که مرتکب می شوند، خودشان را از حفاظت خداوند و حمایت فرشتگان محروم می کنند.