جواب فعالیت صفحه ۷۷ کتاب نگارش پایه یازدهم با کمک تجسمی که از موضوع خود داشتید دو طرف گفت و گو را مشخص کنید و طرح گفت و گو را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.