جواب فعالیت صفحه ۴۶ کتاب علوم تجربی پایه پنجم به نظر شما برای آنکه بتوانیم جسمی را ببینیم نور باید از کدام بخش های چشم عبور کند و به پرده ی شبکیه برسد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قرنیه، عنبیه، مردمک و عدسی.