جواب نوشتن صفحه ۵۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم بخشی از جمله است جدول از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نهاد.