جواب بخوان و بیندیش صفحه ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم خلاصه و معنی بخوان و بیندیش تندگویان از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده: محمد‌جواد‌تند‌گویان‌درخرداد‌ماه‌سال‌۱۳۲۹‌درجنوب‌شهر‌تهران‌به‌دنیا‌آمد‌.محیط‌خانه‌ا‌ورا‌از‌همان‌دوران
کودکی‌با‌اسلام‌وقرآن‌محبت‌آشنا‌کرد.زینت‌خانه‌اشان‌کتاب‌بود‌،پدرش‌کتاب‌ها‌را‌با‌صدای‌بلند‌می‌خاند‌و‌او‌هر‌چه‌را‌می‌شنید‌به‌دو‌ستان‌بازگو‌ می‌کرد.

نسترن : محمد جواد تند گویان در خرداد ماه سا ۱۳۲۹ در جنوب شهر تهران به دنیا آمد.

ناشناس : محمد جواد تندگویان در خرداد ماه ۱۳۹۳ را به دنیا آمد محیط خانه از همان دوره کودکی با اسلام و قرآن محبت محبت نشان کرد کتاب بود و با صدای بلند می خواند اوهرچه را می شنید به دوستان بازگو می کرد پس از دوره دبیرستان در امتحان ورودی چند دانشگاه قبول شد از میان تمام رشته مهندسی رو قبول کرد دانشجویان را با حقایق اسلامی اشنا وبه مبارزه با حکومت شاه تشویق کردپس از دوره ی دانشکده دوره سربازی به جرم انتشار اعلامیه ی رهبر محبوب خود امام خمینی《 ره》در کشور عراق تبعید ودستگیر شد و به زندان افتاد
مهندس تندگویان هم پس از پیروزی انقلاب اسلامی آزاد شد و مدیر شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شد در شهریور ماه همان سال نیروهای عراقی به کشور حمله کردند و جنگ آغاز شد مهندس با نیروهای کارکنان مرتبا حضور می یافت در یکی از همین بازدید بود که همراه با معاونان و خویش دشمن در آمد همانجا فهمیدند که او وزیر نفت است و را به بغداد بردنددر زندان‌های بغداد زندانی کردند که به خدا و تلاوت قرآن غافل نبود که زیر شکنجه های بی رحمانه ی صدام مقاومت می کرد دولت جمهوری اسلامی برای ازادی مهندس تندگویان تلاش های بسیاری میکردند و سرانجام معلوم شد مهندس شجاع که همه ی وجودش از ایمان به خدا و عشق به اسلام سرشار بودزیر شکنجه ی ظالمان به شهادت رسید اما تاریخ شهادت نمی دانند.