جواب بخوان و حفظ کن صفحه ۶۰ و ۶۱ کتاب ادبیات فارسی چهارم معنی بخوان و حفظ کن باران از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.