جواب فعالیت در خانه صفحه ۶۲ کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم برای انتقال یک ارزش اجتماعی به دیگران با استفاده از فنون اقناع نمونه ای به صورت گروهی تولید کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : برای انتقال یک ارزش اجتماعی ب دیگران با استفاده از فنون اقناع نمونه ب صورت گروهی تولید کنید.

نویسنده : برای انتقال یک ارزش اجتماعی به دیگران‌‌، با استفاده از فنون اقناع، نمونه ای به صورت گروهی تولید کنید.