جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ کتاب علوم تجربی پایه هفتم برای تعیین مقدار آبی که در میوه ها و سبزی ها وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جرم مقداری سبزی یا میوه ی تازه را به کمک ترازو اندازه می گیریم و سپس از روش های مختلف مثل حرارت دادن یا قرار دادن در خلا، آن ها را خشک می کنیم سپس جرم میوه و سبزی خشک شده را دوباره با ترازو اندازه می گیریم.
اختلاف جرم را به دست می آوریم که معادل جرم آب موجود در میوه یا سبزی خواهد بود. هرگروه ممکن است عدد متفاوتی به دست آورد که دلایل مختلفی دارد از جمله نوع ماده ی غذایی دقت آزمایش و ابزار اندازه گیری و روش آزمایش میزان عدد های متفاوتی را نشان خواهد داد.