جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۳۷ کتاب علوم تجربی پایه نهم برای جلوگیری از ورود کرم های انگلی به بدن چه نکات بهداشتی را باید رعایت کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عنکبوت: برخی از آنها سمی اند – بدون کرک – تار تولید می کنند – تحرک کم دارند – دارای سر و سینه و شکم اند ولی سر و سینه آنها با هم است (دو قسمتی اند: سر و سینه + شکم) – شاخک ندارد اما در جلو سر یک جفت گیره دارند (کلیسر).
عقرب: از عنکبوتیان خطرناک به شمار می آیند – سمی اند – 4 جفت پا دارد که پای جلویی تبدیل به گیره شده است – انتهای بدن خمیده و دارای کیسه زهری است.
کنه: از خانواده عنکبوتیان اند – کوچک اند – از راه خوردن خون موجودات تغذیه می کنند – ایجاد بیماری می کنند در کنه ها سر و سینه و شکم در هم ادغام شده و بدن واحدی دارند – فاقد شاخک اند دو نوع سخت و نرم اند.

حمیدرضا معین خواه : شستن دست ها باآب وصابون وشستن سبزیجان به طوری که نیم ساعت در آب ونمک خیس خورده وبعد شسته شود وپختن گوشت به طور.