جواب فکر کنید صفحه ۸۶ کتاب علوم تجربی پایه چهارم برای حفاظت از بوته گل سرخ چه راه هایی پیشنهاد می دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گل را سم پاشی کنیم تا شته آن از بین برود. هر چند وقت یکبار خاک باغچه را زیر و رو کنیم، کرم های خاکی، عنکبوت و کفشدوزک را از باغچه خارج نکنیم و برای تقویت بوته گیاه به آن کود بدهیم.

مهدیه بیات : گل را سم پاشی کنیم تا شته آن ازبین برود سالی یک بار خاک باغچه رو زیرو رو کنیم چند روزی یک بار آبش دهیم وبرای تقویت بوته کودش دهیم..

نویسنده : برای تقویت بوته گیاه به آن کود بدهیم و کرم خاکی ، کفش دوزک و عنکبوت را از باغچه خارج نکنیم.

هما آرایی : به آن آب دهیم وچند روز ۱ بار به آن کود بدهیم تا هشراتی مانند شته وارد خاک آن نشوند و آن را جایی بکاریم که نور خورشید در آنجا وجود داشته باشد.

نویسنده :‌برای حفاظت از بوته ی گل سرخ برای تقویت بوته ی گیاه به آن کود بدهیم بوته را سم باشی کنیم تا شته از بین برود.

عسل : برای حفاظت از بوته ی گل سرخ کود به آن میدهم چندی کرم خاکی در آن میاندازم عنکبوت و کفشدوزک را نمی کشم و میزارم تا در باغچه بمانند و با استفاده از کار سم پاشی شته های باغچه را نابود میکنم.