جواب گفت و گو کنید صفحه ۳۳ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم چه کاربرد هایی برای فاوا در بخش کشاورزی متصور هستید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی جواب رو بفرسته.