جواب فعالیت صفحه ۵۲ کتاب کار و فناوری پایه هفتم برای چند نفر شغل ایجاد می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.