جواب فعالیت صفحه ۲۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم برای یاری آسیب دیدگان چه کارهایی می توانند انجام دهند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گروه دوم: 1. تشکیل و مدیریت گرو های لازم برای جمع آوری کمک های مردمی 2. جمع آوری مواد غذایی – آب – چادر و پتو از سازمان ها و مردم.