جواب گفت و گو کنید صفحه ۵۹ کتاب علوم تجربی پایه هفتم برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی باعث بروز چه مشکلاتی می شود علت آن را توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پایین رفتن سطح آب های زیر زمینی ،شور شدن آب، نشست زمین که به علت کاهش آب بین ذرات خاک و ایجاد فضای خالی درخاک ودر نتیجه ریزش و فشرده شدن خاک ایجاد می شود.