جواب کار کلاسی صفحه ۵۱ کتاب کار و فناوری پایه هفتم بر اساس اقلیم جغرافیایی نمونه ای از محصولات موجود در منطقه خود را بسته بندی کنید و در کلاس ارائه دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

فاطمه : بر اساس اقلیم جغرافیایی نمونه ای از محصولات موجود در منطقه خود را بسته بندی کنید.