جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۷۲ کتاب نگارش پایه هشتم متن های زیر را بخوانید و مشخص کنید کدام متن بر پایه شیوه مقایسه نوشته شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت های نگارشی نگارش هشتم

1- متن های زیر را بخوانید و مشخص کنید، کدام متن بر پایه شیوه مقایسه، نوشته شده است؟
الف) قد نسبتا کشیده ای داشت که کمی پشتش را خمیده نشان می داد. چهره اش سفید و کم گوشت بود، دماغ کشیده و نوک تیز و پیشانی صاف و مرتبی داشت که در وزش باد، قسمتی از آن را موهایش می پوشاند. حالت چشمانش آرام بود و در قعرشان موجی از غم در آرامشی ناگوار یخ بسته بود. چانه استخوانی و صافی داشت که دهانش را زیباتر جلوه می داد، موهای بلندش که دور گوش ها و گردنش را پوشانده بود، قدری تیره تر از رنگ ساقه های درو شده گندم بود.

ب) صبح بود و پرتو آفتاب مانند طلا روی امواج ملایم دریا می درخشید. نزدیک به یک کیلومتر دور از ساحل یک قایق ماهیگیری آب را شکافته، به پیش می رفت. از سوی دیگر هلهله و آوای مرغان دریایی که برای به دست آوردن غذای خود به ساحل روی آورده بودند در فضا طنین افکنده بود. روز پر تحرک دیگری شروع می شد.

پ) هر دسته از مردم، مقررات ویژه ای برای آداب معاشرت دارند. دست دادن با دوستان در هنگام ملاقات در بسیاری از بخش های جهان معمول است. چینیان به جای اینکه به یکدیگر دست بدهند؛ دو دست خود را بر هم می گذارند و تکان می دهند. در بسیاری از کشورها برداشتن کلاه، نشان ادب است ولی بومیان غنا در افریقا به جای این کار، قبای خود را از یک شانه به پایین می اندازند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قسمت الف.