جواب فعالیت صفحه ۷۴ کتاب علوم تجربی پایه هفتم بشر در آینده این انرژی را از چه منابعی می تواند تامین کند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از انرژی های دیگر مانند باد، آب و نور خورشید و انرژی هسته ای بهره بیشتری ببرند تا میزان آلودگی های را کاهش دهند.