جواب درک مطلب صفحه ۱۴ کتاب فارسی پایه کلاس چهارم ابتدایی دبستان نقاشی بهار و پاییز چه شباهتی باهم داشت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : استفاده از رنگ های روشن در طبیعت ، آمدن باران و جلا گرفتن برگ های درختان.

فاطمه : استفاده ازرنگ های روشن؛ امدن باران وجلا گرفتن برگ های درختان.