جواب فعالیت کلاسی صفحه ۹۳ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم به نظر شما بهترین واکنش در برابر کسی که عادت به فحش دادن دارد چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دوری از کسانی که فحش می دهند و عادت به این کار دارند.