جواب خود ارزیابی صفحه ۵۵ کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم به آثار نگاشتار محیطی که در محل زندگی شما وجود دارد با دقت نگاه کنید چند نمونه خوب را انتخاب و برای بحث در کلاس از آنها عکاسی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها در نظرات جواب رو بفرستن.