جواب فعالیت فردی صفحه ۷۸ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم چرا یک فرد ممکن است که به انجام رفتارهای پرخطر دست بزند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده :‌عصبانیت باعث میشود ک فرد رفتارهای پرخطر انجام بدهد برای مثال وقتی یک دانش اموز معدل امتحانات پایانی اش اگر کم شود ممکن است دست ب رفتارهای پرخطر بزند.