جواب گفت و گو صفحه ۷۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم خود را به جای خواجه نصیرالدین توسی بگذارید و از زبان او علت های موفقیتش را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سلام بچه ها می دونید چرا من موفق شدم.
به خاطر استفاده از زمان مناسب دوران کودکی برای استفاده از محضر چند استاد معتبر و خوب، مطالعه و تحقیق و بحث و مناظره برای رسیدن به پاسخ دلخواه مناسب آرامش یافتن هنگام درس خواندن و بحث کردن در مورد مسال مهم، سرعت زیاد یادگیری هایم و استفاده کامل از زمان شبانه روزی برای مطالعه، خسته نشدن هنگام یادگیری و مطالعه و استفاده از استادان، داشتن پدری صبور و مهربان که قسمتی از بحث و گفتگو را با او انجام می دادم، توجه به پیرامون خودم برای پی بردن به پدیده های طبیعی و آفریده ها برای رسیدن به خداشناسی . خودشناسی، هدفم از خواندن دانستن بود پس بسیار می خواندم و در گنجینه هام جا دادم.