جواب صفحه ۲۲ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم اگر من به جای یابنده کیف بودم چه احساساتی در شما پیدا می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با خانواده خود مشورت می کردم که چگونه و از چه راهی کیف را به صاحبش برگرداند اما. به خدا توکل می کردم و از خدا می خواستم که مرا در رساندن این امانت به صاحبش کمک کند.

نویسنده : کار فردی دو سوال طرح کنید : راننده تاکسی دامغانی بعد از پیدا کردن کیف پر از پول چطوری صاحب کیف را پیدا کرد؟ رفتگر بجنورد کیف مفقودی به ارزش ده میلیارد را چطور پیدا کرد؟