جواب فکر کنید صفحه ۷۳ کتاب علوم تجربی پایه نهم به نظر شما تنوع و تعداد فسیل ها در محیط های دریایی بیشتر است یا بیابان ها؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در محیط دریایی ¨C اولا تنوع جانوری در محیط دریایی بیشتر است ¨C در ثانی بدن جانداران توسط رسوباتی که در دریا ته نشین می شود پوشیده می شوند و از تجزیه دور می مانند (ولی در محیط بیابان به دلیل آب و هوای گرم و خشک تجزیه می شوند).