جواب درک مطلب صفحه ۹۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم به نظر شما درخت سپیدار هیچ فایده ای ندارد؟ دلیل خود را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هر مخلوق و جاندار و موجودی که خدا آفریده است دارای سود و فایده و مزیتی است خدا حکیم است و هر چیزی را که خلق کرده است برای آن برنامه ای داشته است.