جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم به نظر شما راه رسیدن به خوشبختی چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) داشتن هدف 2) برنامه ریزی 3) استفاده از تجربه دیگران 4) تفکر در احوال گذشتگان 5) انتخاب آگاهانه 6) تلاش برای رسیدن به هدف پ1ٹ3) امید جهت رسیدن به هدف.