جواب فعالیت صفحه ۸۸ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم به نقشه ی خطر پذیری زمین لرزه ای ایران به دقت نگاه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کشور ما ایران بر روی کمربند زلزله واقع شده است و یکی از مناطق زلزله خیز جهان می باشد.
همانطور که در نقشه می بینید، بیشتر نقاط کشورمان با خطر خیلی بالای لرزه ها روبرو هستند.
بنابراین لزوم آموزش های مقابله با زلزله و مقاوم سازی استحکامات خیلی ضروری است.