جواب فکر کنید صفحه ۱۰۵ کتاب علوم تجربی چهارم آیا به نظر شما بوستان یا باغچه یک زیستگاه است؟ دلیل بیاورید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله، چون در این بوستانها و باغچه ها، درختان، گل ها، کرم خاکی و…­ که از موجودات زنده هستند زندگی می کنند.

نویسنده :‌بله چون دراین بوستان ها باغچه ها درختان گل ها کرم خاکی ک موجودات زنده هستند زندگی میکنند.